Now you are in the subtree of Lecture Notes public knowledge tree. 

Funksional analizdən mühazirələr

2011-2012 və 2012-2013 dərs illərində Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində "Tətbiqi funksional analiz" fənninin tədrisi zamanı hazırlanmış mühazirə mətnləri[1]

References

  1. https://sites.google.com/site/njguliyev/az/past-teaching